Verzamelwoede

In het verleden waren kunstverzamelingen voorbehouden aan vorsten en aristocraten die beroemde kunstenaars in de arm namen om de naam van hun geslacht luister bij te zetten. Vanaf de 19de en 20ste eeuw doet echter een nieuw soort verzamelaar zijn intrede: geletterde kunstliefhebbers, die dankzij de vaak nieuwverworven rijkdom met kennis en zorg verzamelingen aanleggen. Zoals architect Giuseppe Alessandra, die in zijn leven twee grote passies had: honden en schilderkunst. Dankzij de ruime financiële middelen waar zijn familie over beschikte, slaagde hij erin om vanaf 1956 een rijke kunstcollectie op te bouwen, met het accent op zijn grote liefde: portretkunst uit de Veneto. Giuseppe Alessandra verzamelde zeker niet de minsten. Op de tentoonstelling in Treviso zijn portretten te zien gemaakt door schilders als Giovanni Bellini, Giorgione, Van Dijck, Sebastiano del Piombo en Titiaan. Een uitmuntende gelegenheid om een kijkje te nemen in de ziel van een gepassioneerde verzamelaar.
‘Da Tiziano a Van Dyck. Il Volto del ‘500’ t/m 3 februari 2019 in de Casa dei Carraresi, Treviso. www.casadeicarraresi.it

Italië Magazine editie 1 2019

Italië Magazine editie 1 2019

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Advertentie

Koffiecentrale

Italië Magazine Agenda en Scheurkalender 2019

Italië Magazine Agenda en Scheurkalender 2019

Sardinia 4 All