Overdracht van privé naar bv

Menig Nederlands ondernemer zit met het probleem dat hij privé bij zijn eigen vennootschap in het krijt staat omdat hij meer geld heeft opgenomen dan waar hij gelet op zijn salaris recht op heeft. Er bestaat dan een rekening-courantschuld. Daarover moet rente worden betaald. Als dat niet gebeurt, zal de schuld verder oplopen. Dat kan tot problemen leiden. Een middel om die schuld terug te brengen is het overdragen van vermogensbestanddelen van privé aan de vennootschap. Ook een tweede woning komt daarvoor in aanmerking. De koopsom kan met de schuld worden verrekend, waardoor deze afneemt. Nadeel is dat voor de overdracht kosten moeten worden gemaakt en veel geregeld moet worden, maar dat is vaak de moeite waard. Ik zal in deze column toelichten wat er bij zo’n overdracht komt kijken, hoe de winst die de ondernemer eventueel met de verkoop aan zijn vennootschap maakt wordt belast en welke belastingen de vennootschap verschuldigd zal zijn over inkomsten uit verhuur en winst op verkoop van het huis.
Als u uw Italiaanse huis aan uw Nederlandse vennootschap overdraagt, is een Italiaanse notaris nodig en is de vennootschap overdrachtsbelasting verschuldigd plus overige kosten. Bij gebouwen gaat het om negen procent registratiebelasting. Die wordt berekend over de kadastrale waarde en die is vaak veel lager dan de koopsom, waardoor de belasting vaak meevalt. De winst die u met de verkoop aan uw vennootschap maakt is in Italië belast, maar in de meeste gevallen zult u niets betalen. Dat zit zo: in Italië wordt vrijstelling verleend indien de verkoper op het moment van overdracht langer dan vijf jaar eigenaar is. Bij de overdracht aan de vennootschap moet aan dezelfde verplichtingen worden voldaan als bij verkoop aan derden. Dat betekent dat in de koopakte alle voorgeschreven garanties en verklaringen moeten worden opgenomen, aan alle voorwaarden voor een geldige overdracht (bijvoorbeeld over de conformiteit) moet zijn voldaan en ook alle voorgeschreven documenten (energiecertificaat et cetera) aanwezig moeten zijn. De inkomsten die de vennootschap met het onroerend goed zal behalen, zijn in Italië belast. Het gaat om vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting, al naar gelang de activiteiten. Als de vennootschap in Italië geen activiteiten verricht en de verhuur slechts een marginale activiteit betreft die niet tot de hoofdactiviteiten behoort en niet meer dan één huis betreft, zal deze voor de belastingheffing als privépersoon worden aangemerkt. Een privépersoon met huurinkomsten uit Italiaans onroerend goed kan kiezen tussen het betalen van belasting berekend over 95 procent van de totale huurinkomsten of voor een forfaitaire heffing van 21 procent berekend over alle inkomsten. Er bestaat dan geen recht op aftrek van kosten van verhuur en onderhoud. Een buitenlandse vennootschap kan alleen kiezen voor de eerste mogelijkheid en niet voor de forfaitaire heffing.
De winst die uw vennootschap eventueel met de verkoop van het huis zal behalen, is in Italië belast. Ook dan zal vrijstelling kunnen worden verleend indien de verkoop na vijf jaar plaatsvindt. Of de winst in dat geval in Nederland zal worden belast is niet duidelijk en zal uw Nederlandse fiscalist kunnen vertellen.
Als u op grond van het voorgaande overweegt uw Italiaanse huis vanuit privé aan uw vennootschap over te dragen, dient u die beslissing niet op basis van de inhoud van deze column te nemen. Ik ben immers geen fiscalist en niet bevoegd over fiscale zaken te adviseren. Deze column is daarvoor ook niet bedoeld, wel om richting te geven. Ga altijd te rade bij een belastingkundige voor u tot overdracht besluit. Waar ik wel bij kan helpen, is het voorbereiden en regelen van de overdracht, ook zonder dat u daarvoor zelf naar Italië hoeft af te reizen. ✦

Nadere informatie
Mr. Joost van der Heijden heeft jarenlange ervaring bij het begeleiden van Italiaanse onroerendgoedtransacties, zowel koop, verkoop, hypotheek als het regelen van de gevolgen van ­scheiden en overlijden. Nadere informatie over die onderwerpen en zijn diensten vindt u op zijn website. Joost van der Heijden is gevestigd te Breda en bereikbaar op 076 5319631. www.joostvanderheijden.nl

Nieuwsbrief

Advertentie

Bestel nu in de webshop!