Kopen op een veiling

Steeds vaker worden in Italië huizen op veilingen gekocht.
Kan ik dat als buitenlander ook doen? Zeker, mits u zich aan de regels houdt. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De regels staan op internet, op speciale veilingsites van de overheid (astegiudiziarie.it). Daar wordt voor elk te veilen object het gerechtelijk bevel tot verkoop (ordinanza di vendita) gepubliceerd, met het taxatierapport (perizia) dat in opdracht van de rechtbank is opgesteld en de aankondiging van de veiling (avviso di vendita). Die vermeldt de datum van de veiling, de voorgeschreven minimum inzet en het veilingreglement.
Wie aan de veiling wil meedoen, moet uiterlijk op de laatste dag voor de veiling per e-mail een bod doen dat tenminste gelijk is aan de minimum inzet (doorgaans 75 procent van de taxatiewaarde) en 10 procent van dat bedrag als waar­borgsom storten. Als er geen geldige biedingen worden ontvangen, zal een nieuwe veilingdatum worden vastgesteld en het bedrag van de minimum inzet met 10 procent of meer worden verlaagd.
De veiling begint met de controle van de ontvangen biedingen. Alleen degene die een geldig bod heeft gedaan, wordt tot de veiling toegelaten. De zaak wordt aan de hoogste bieder toegewezen. Als maar één bod wordt ontvangen, zal de zaak aan die enige bieder worden toegewezen. Deelnemers die achter het net vissen, krijgen de betaalde waarborgsom teruggestort. Degene aan wie de zaak wordt toegewezen, dient binnen een bepaalde tijd (doorgaans 120 dagen) het door hem geboden bedrag aan de rechtbank over te maken, waarna de eigendom van de zaak op zijn naam wordt overgeschreven. Dat alles lijkt eenvoudig, maar is het niet, vanwege de vormvoorschriften. Die zal ik hierna toelichten.
De aanmelding voor de veiling moet per e-mail worden verstuurd vanaf een Italiaans PEC-adres. PEC is de afkorting van Posta Elettronica Certificata en een PEC-bericht is een e-mailbericht waaraan de Italiaanse wet rechtsgevolgen verbindt. Het PEC-adres moet op naam van de bieder staan en alle PEC-berichten die in het kader van de veiling worden verstuurd moeten van dat adres afkomstig zijn en een gecertificeerde digitale handtekening van de bieder bevatten. Verder geldt dat de waarborgsom betaald moet worden van een Italiaanse bankrekening die op naam van de bieder staat. Als je niet aan die voorschriften voldoet, kun je geen geldig bod uitbrengen, althans niet op eigen naam. Dat kan wel via een derde worden gedaan en ik zal hierna toelichten door wie en hoe dat werkt.
Je kunt dat alleen doen via een Italiaanse advocaat met een PEC-adres, digitale handtekening en Italiaanse bankrekening die gebruikt kan worden voor de betaling van de waarborgsom. Die advocaat moet op eigen naam aan de veiling deelnemen maar vooraf meedelen dat hij dat doet voor rekening van zijn volmachtgever waarvan hij de naam na afloop van de veiling bekend zal maken. Die volmacht moet tijdig voorafgaand aan de aanmelding voor de veiling zijn verleend. Als deze buiten Italië is ondertekend moet deze van een legalisatieverklaring met apostille zijn voorzien. De advocaat moet binnen drie dagen nadat de zaak aan hem is toegewezen bij een notaris in Italië de naam van zijn opdrachtgever bekendmaken en namens hem een verklaring ondertekenen waarin wordt bevestigd dat hij de zaak tegen betaling van het bedrag van het toegewezen bod zal afnemen.
Omdat de veiling online plaatsvindt, is het van groot belang dat de advocaat gemakkelijk met de opdrachtgever kan communiceren, zeker op het moment dat moet worden geboden omdat de advocaat precies moet weten tot welke bedrag hij mag overbieden en wanneer hij moet stoppen. Als u overweegt aan een veiling deel te nemen, zal ik u daarbij graag assisteren, samen met een terzake gespecialiseerde Italiaanse collega, die ook als gemachtigde kan optreden. •

Nadere informatie
Mr. Joost van der Heijden heeft jarenlange ervaring bij het begeleiden van Italiaanse onroerendgoedtransacties, zowel koop, verkoop, hypotheek als het regelen van de gevolgen van ­scheiden en overlijden. Nadere informatie over die onderwerpen en zijn diensten vindt u op zijn website. Joost van der Heijden is gevestigd te Breda en bereikbaar op 076 5319631. www.joostvanderheijden.nl

Nieuwsbrief

Advertentie

Bestel nu in de webshop!