Koop op veiling

In Italië is veel onroerend goed te koop, ook via veilingen. Daar gaat dit artikel over. De reden dat onroerend goed geveild wordt, heeft meestal te maken met financiële ­problemen van de eigenaar. Als iemand zijn schulden onbetaald laat, kan de crediteur op diens huis beslag laten leggen en de rechter verzoeken de openbare verkoop te gelasten. Als de eigenaar failliet gaat, zal de curator laten veilen. Het komt ook voor dat openbare verkoop nodig is omdat dit een voorwaarde is om te mogen verkopen. Dat kan het geval zijn bij eigendommen van de overheid.
Een veiling kan pas worden aangekondigd nadat een deskundige de marktwaarde van het object heeft bepaald en de executierechter de veilingvoorwaarden heeft vast­gesteld. De taxatiewaarde is bepalend voor het bedrag dat nodig is om een bod als geldig te kunnen aanmerken. Een bod dat lager is of dat niet conform de veilingvoorwaarden is uitgebracht, is niet geldig. Tussen het moment van aankondiging en de veiling zitten doorgaans enkele weken. Veilingen worden via speciale sites van de overheid be­kendgemaakt. Elk arrondissement (rechtbankgebied) heeft zijn eigen site. Die vermelden de objecten die in die regio worden aangeboden, de gegevens van de rechter en notaris onder wiens leiding de veiling daarvan al plaatsvinden, de datum waarop de ­biedingen uiterlijk ontvangen moeten zijn en het bedrag dat minimaal geboden moet worden om het bod als geldig te kunnen aanmerken. Verder zal de site het bedrag van de waarborgsom vermelden die bij het doen van het bod be­-taald moet worden, alsmede de termijn waarbinnen de zaak na toewijzing uiterlijk zal moeten worden afgenomen en hoe de veilingprocedure verder zal verlopen en met wie afspraken kunnen worden gemaakt voor de bezichtiging. Van elk object wordt steeds een technisch taxatierapport gemaakt waarin de bouwkundige staat, bouwhistorie en eventuele ­conformiteitsgebreken worden beschreven, met foto’s. Dat rapport kan via de site worden gedownload. De publicatie van de aankondiging vindt doorgaans enkele weken voorafgaand aan de veiling plaats.

Gegarandeerde bankcheque
Als u van plan bent aan een veiling deel te nemen, doet u er verstandig aan vroeg met de voorbereidingen te beginnen en met name te zorgen dat u tijdig over een gegarandeerde bankcheque zult kunnen beschikken voor het betalen van de waarborgsom. Daarvoor is een Italiaan­se bankrekening nodig en die is niet snel geopend. Het kan ook verstandig zijn een lokaal iemand te benaderen die u daarbij kan helpen en die als uw procuratore legale te laten optreden. In dat geval wordt het bod op zijn naam gedaan en kan hij binnen drie dagen na de toewijzing doorgeven dat hij dit namens u deed. Hij moet dat wel tijdig doen, want anders is hij zelf gebonden. De aanbiedingstermijn sluit meestal om 12.00 uur op de dag voorafgaand aan die van de veiling. Hoewel het bod ook per email zal kunnen worden ingediend, doen buitenlanders er verstandig aan dat op de ouderwetse wijze te doen, door inlevering van een gesloten enveloppe met daarin het ­biedingsformulier met de voorgeschreven data en een gegarandeerde bankcheque, waarvan het bedrag minimaal gelijk dient te zijn aan 10 procent van het bod. De enveloppen worden op de dag van de veiling geopend. Als dan blijkt dat er meerdere geldige biedingen zijn gedaan, zullen de geldige bieders tot de veiling worden toegelaten. Zij kunnen dan bij opbod meer bieden dan het hoogst uitgebrachte bod: meestal met € 1000 per keer. Omdat het regelmatig voorkomt dat er maar een bieder is, doet u er verstandig aan niet meer dan het minimum te bieden want dan ben u verzekerd van de laagste prijs als u de enige bieder bent en van het recht om bij opbod mee te bieden als er meerdere bieders zijn. •

Nadere informatie
Mr. Joost van der Heijden heeft jarenlange ervaring bij het begeleiden van Italiaanse onroerendgoedtransacties, zowel koop, verkoop, hypotheek als het regelen van de gevolgen van ­scheiden en overlijden. Nadere informatie over die onderwerpen en zijn diensten vindt u op zijn website. Joost van der Heijden is gevestigd te Breda en bereikbaar op 076 5319631. www.joostvanderheijden.nl

Nieuwsbrief

Advertentie

Bestel nu in de webshop!