A vostro servizio!

Joost van der Heijden

Inmiddels heb ik bijna twintig jaar deze column verzorgd.  Het ­­gevaar van herhaling ligt dan op de loer. Daarom heb ik ­besloten met de column te stoppen. Ik heb er ongeveer tachtig geschreven, heb dat steeds met plezier gedaan en veel ­positieve reacties ontvangen. En ook veel verzoeken om ­informatie van lezers, vooral van kopers. Het meest voorkomende verzoek was: “Mijn makelaar wil dat ik een aanbod tot koop onderteken, maar voor ik dat doe wil ik eerst weten wat de gevolgen en risico’s daarvan zijn. Kunt u daar naar ­kijken en ons adviseren?” Ik antwoordde steeds dat graag te doen maar pas inhoudelijk te kunnen adviseren na ontvangst van een schriftelijke opdracht en tegen vergoeding van de kosten van mijn bijstand. Voor veel mensen was dat geen probleem, maar er waren er ook die niet reageerden of lieten weten ter besparing van kosten zelf aan de slag te gaan.
Om ook hen tegen het risico van problemen te beschermen, ben ik op enig moment in mijn reacties een aantal aanbevelingen gaan opnemen waar je als koper rekening mee moet houden. Die zal ik hierna weergeven.
(1) Koop alleen gebouwen waarvan door een geometra is vastgesteld dat deze aan de conformiteitseisen voldoen en over een bewoonbaarheidscertificaat beschikken en zorg dat de geometra de conformiteit in een door hem ondertekend
rapport bevestigt.
(2) Verricht uitsluitend betalingen aan de verkoper via de derdengeldrekening van de notaris en maak duidelijke
afspraken over de voorwaarden waaronder de notaris de gelden zal beheren en welke kosten hij daarvoor in rekening zal brengen en leg die afspraken vast nog voor het aanbod tot koop wordt ­verstuurd.
(3) Beding dat de caparra en andere betalingen die u voor de overdracht aan de verkoper doet bij de notaris in depot blijven tot aan het moment van overdracht en worden ­terugbetaald indien de transactie niet doorgaat omdat de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt.
(4) Spreek met de makelaar af dat zijn provisie opeisbaar wordt op de dag van de overdracht. Als je dat niet doet
kan hij betaling verlangen zodra het aanbod tot koop wordt ­aanvaard.
Het is niet eenvoudig dit alles goed vast te leggen, laat staan om dat zelf te doen en al helemaal niet als de makelaar dat onnodig vindt of afraadt omdat het de verkoper ongunstig zou kunnen stemmen. Toch is het belangrijk dat het gebeurt. In de meeste gevallen werden mijn gratis aanbevelingen in dank aanvaard en nuttig bevonden. Dat was alleen anders bij een mevrouw die begin dit jaar als volgt daarop reageerde: “Ik heb je bericht ontvangen. Dank je wel. Die zaken die je noemt, die wist ik al. Dat staat ook allemaal uitgebreid in het Wonen en kopen in Italië-boekje. Verder vind ik je mail veel te onpersoonlijk. Misschien hoort dat bij je beroep, maar de volgende keer misschien toch eens eventuele klanten anders berichten. Baat het niet, dan schaadt het niet. De sandwichmethode. Positief, zakelijk, positief. Bijvoorbeeld: ‘Wat fijn dat jullie een huis gevonden hebben in Italië en mij nu ­gevonden hebben.’ Eind. ‘Ik hoop dat ik je al een beetje ­geholpen heb, maar ik help je graag om je meer vertrouwen te geven in het toch voor leken, moeilijke proces. Ik begrijp dat het spannend voor je is, maar daar kan ik bij helpen. PS. Ik hoor graag van je, en dan gaan we aan de slag.’”
U zult begrijpen dat ik dit soort reacties op mijn columns zal gaan missen. Dat geldt minder voor de druk om deze tijdig voor de deadline in te leveren, wat me ook dit keer weer ­gelukt is! Als u mijn columns wil teruglezen, dan kunt u die vinden op mijn website. •

Nadere informatie
Mr. Joost van der Heijden heeft jarenlange ervaring bij het begeleiden van Italiaanse onroerendgoedtransacties, zowel koop, verkoop, hypotheek als het regelen van de gevolgen van ­scheiden en overlijden. Nadere informatie over die onderwerpen en zijn diensten vindt u op zijn website. Joost van der Heijden is gevestigd te Breda en bereikbaar op 076 5319631. www.joostvanderheijden.nl

Italië Magazine editie 2/2023

Italië Magazine editie 2/2023

AwardIM2023

AwardIM2023

Nieuwsbrief

Advertentie